Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego / zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  2. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego / zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekraskie
  4. Ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel
  5. Wniosek o przyjęcie i pobyt oraz wyrażenie zgody na reprezentowanie i załatwianie spraw
    związanych z pobytem
  6. Wykaz dokumentów do wniosku ZOL

Strefa pacjenta

Zobacz również:


Domy opieki

Turnusy rehabilitacyjne

Lokomat

Cyber oko
 
Specjalistyczne Centrum
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze Ewa-Med. sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 49
55 -120 Oborniki Śląskie
Tel/fax 71 310 14 13