Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Obornikach Sląskich i w Ustroniu

przyjmujemy pacjentów w ramach  umowy  z NFZ oraz komercyjnie.

Celem pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jest pomoc osobom przewlekle chorym, niesamodzielnym  w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależność własnej. W ośrodku  udzielane są całodobowe świadczenia  obejmujące leczenie, pielęgnację , rehabilitację oraz terapię z edukacją osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają zakończony proces diagnostyczno-leczniczy i nie mogą z powodów zdrowotnych wrócić do środowiska domowego.  W przypadku dobrego rokowania pacjenta Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest pomostem między szpitalem a domem. W ciężkich stanach zdrowia nierokujących poprawy pacjenci przebywają w ośrodku do ostatnich chwil swojego życia.

Zakład specjalizuje się w usprawnianiu osób po przebytych udarach, zawałach, urazach czaszkowo- mózgowych, urazach kręgosłupa , złamaniach, a także w pielęgnacji chorych przewlekłych i leżących.

 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy 
„EWA-MED”
w Obornikach Śląskich

 

Uzdrowiskowe Centrum Aktywnego
Seniora "Juhas"
w Ustroniu

Jako  nieliczni  przyjmujemy do rehabilitacji osoby w śpiączkach neurologicznych w stanach minimalnej świadomości, zespołach zamknięcia  w stanie wegetatywnym  w stosunku, do których zakończono postępowanie lecznicze, którzy nie wymagają hospitalizacji, a wymagają kompleksowej opieki lekarsko- pielęgniarskiej,  rehabilitacji neurologicznej, terapii  logopedycznej oraz terapii polisensorycznej  polegajacej na wielozmysłowym  bodźcowaniu. Do ośrodka przyjmowani są pacjenci z sondą, gastrostomią, PEG-iem, jejunostomią odżywczą, rurką tracheostomijną, ale na własnym oddechu.

Żywienie dojelitowe w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dotyczy pacjentów, którzy z powodu braku możliwości podawania drogą naturalną diety kuchennej, wymagają długotrwałego przewidywanego dłużej niż 30 dni, podawania substancji odżywczych, tj. białka lub źródeł białka, tłuszczów, węglowodanów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody, w sposób inny niż doustnie przy użyciu kompletnej diety przemysłowej. 

Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno -opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach, Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz. 1265).

Profile działaności

Zobacz również:


Domy opieki

Turnusy rehabilitacyjne

Lokomat

Cyber oko
 
Specjalistyczne Centrum
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze Ewa-Med. sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 49
55 -120 Oborniki Śląskie
Tel/fax 71 310 14 13