Historia rozwoju stymulacji wielozmysłowej pacjentów w śpiączkach

Od co na najmniej kilkunastu lat zmieniło się podejście do pacjentów neurologicznych w stanie wegetatywnym czy   śpiączki mózgowej, kiedyś uważano, że  chorzy Ci  nie mają żadnej  świadomości, nie słyszą, nie czują, nie mówią, nie reagują,  nie ma z nimi żadnego kontaktu i zmiany te są nieodwracalne.

 Dopiero po parunastu latach w zakładach  opieki długoterminowej personel oraz rodziny chorych  zaczęli  zgłaszać  liczne reakcje na bodźce zewnętrzne płynące najczęściej od rodziny  świadczące o zachowaniu jakiejś  świadomości . Stan tzw minimalnej  świadomości stwierdzono  u ponad 40 % tych chorych,  pojawiło się pojęcie różnicujące stan wegetatywny od  śpiączki mózgowej, stan minimalnej świadomości od stanu wegetatywnego oraz od zespołu zamknięcia.

 Osoby mające częściową świadomość są bardzo często źle zakwalifikowani jako stan wegetatywny, a  taka diagnoza  zabiera im szansę na wielozmysłową terapię, efektywną rehabilitację oraz szanse znalezienia im drogi kontaktu ze światem  zewnętrznym.

Osoby będące w stanie minimalnej świadomości,  w zespole zamknięcia czy z różnego rodzaju afazją są to osoby u  których jednym ze wspólnych problemów jest brak komunikacji werbalnej.

 Badania prowadzone w kilkunastu krajach europejskich pokazują, że odsetek błędnie postawionych  diagnoz pacjentom z uszkodzeniem mózgu sięga aż 40% , dodatkowo biorąc pod uwagę  wzrastającą liczbę chorób związanych z uszkodzeniem  mózgu robi się to problem   współczesnego świata tym samym współczesnej medycyny. Rozwój nauk inżynierii multimedialnych  oraz nowoczesna dziedzina nauk  kognitywistycznych   łączą te nauki  w sposób interdyscyplinarny  wychodząc  naprzeciw tym problemom.

Takim rozwiązaniem jest stworzone przez Politechnikę Gdańską urządzenie  zwane Cyber- okiem 

Historia Cyber Oka

Nasze Centrum zajmuje się pacjentami   w stanie śpiączki , w stanie minimalnej świadomości czy w zespołach zamknięcia  już 4 lata. Od początku  personel zajmujący się pacjentami w śpiączkach  szukał  nowych metod i nowoczesnych  rozwiązań zmierzających  do wybudzania tych pacjentów.  Te działania doprowadziły nas do naukowców z Politechniki Gdańskiej z którą  weszliśmy we współpracę między innymi   z prof. Andrzejem Czyżewskim i jego zespołem z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej i otrzymaliśmy rok temu  system Cyber Oka.  Do pracy tym urządzeniem stworzyliśmy  zespół naukowo badawczy w skład , którego  weszli:  rehabilitanci, terapeuci zajęciowi ,psycholog, neurologopeda, pielęgniarki,  lekarze.  Zespół ten   miał  za zadanie wdrożenie systemu Cyber Oko do  oceny stanu  świadomości i terapii pacjentów znajdujących się w  śpiączkach neurologicznych.

Cyber-oko stanowi zintegrowany system komputerowy, składający się z modułu śledzenia wzroku, który wyznacza punkt na ekranie monitora, na który patrzy użytkownik na podstawie informacji zawartej w obrazie oczu użytkownika. W ten sposób możliwe jest wyznaczenie aktywności wzrokowej użytkownika systemu na wyświetlanym obrazie. Dzięki śledzeniu wzroku system umożliwia także nawiązanie kontaktu z otoczeniem przez osobę unieruchomioną i niezdolną do wypowiadania komunikatów słownych. Oprogramowanie przeznaczone dla ww. osób opracowane w ramach współpracy politechniki gdańskiej z zol-em Fundacji „Światło” w Toruniu składa się z czterech programów komputerowych:

Obecnie poszerzyliśmy naszą bazę terapeutyczną o system C-Eye, który

Adresatem systemu C-Eye są :

Jak powszechnie wiadomo, bardzo ważna w procesie rehabilitacji pacjentów w śpiączkach stymulacja wielozmysłowa poprzez dostarczanie różnego rodzaju bodźców  wzrokowych, słuchowych, smakowych,  węchowych i najważniejsze dotykowych. . C-EYE pomocne nam jest w trafniejszej i szybszej ocenie świadomości pacjenta w śpiączce neurologicznej oraz w terapii i komunikacji z pacjentem. Dzięki wdrożonemu systemowi wrosła efektywność pracy terapeutycznej z osobami w śpiączce, co bezpośrednio przekłada się na ich szybszy powrót do zdrowia.

Kolejnym ważnym elementem w rehabilitacji jest stworzenie pacjentowi warunków ja najbardziej zbliżonych do tych, w których pacjent żył przed chorobą, wypadkiem, urazem. Dlatego dotychczasowe doświadczenia pracy z pacjentem w śpiączce doprowadziły do tego, by ulepszyć kompleksową rehabilitację i terapię pacjenta poprzez stworzenie sali wirtualnej rzeczywistości.  Taką salę udało nam się utworzyć, w sali tej dzięki odpowiedniemu wystrojowi oraz sprzętom, pacjent  może  przenieść się w wirtualną rzeczywistość dostosowaną do aktualnych  jego potrzeb np. spacer po lesie, wyjazd nad morze.

Łącząc metodę systemu  C-EYE z salą wirtualnej rzeczywistości  możemy  się  pacjentem porozumieć, sprawdzić jego odczucia i reakcje na bodźce dostarczane z tej  Sali.Rehabilitacja osób w śpiączce wymaga dostarczenia pacjentowi jak najwięcej intensywnych bodźców, które dozowane w odpowiedni sposób wpływają korzystnie na układ nerwowy i świadomość pacjenta. W chwili obecnej pracujemy z kilkoma pacjentami, którzy znajdują się w śpiączce, jak i tych którzy  odzyskali część świadomości, lecz ich kontakt z otoczeniem jest ograniczony.
Jeden z pacjentów to młody 31-letni mężczyzna po wypadku komunikacyjnym, który z pomocą C- EYE komunikuje się z otoczeniem z pomocą programu multimedialnego i elektronicznej klawiatury.
Dwoje pacjentów poddawanych było kilkukrotnej ocenie świadomości przy użyciu testu do jej oceny. Każda kolejna próba wykazywała minimalną poprawę, a więc można stwierdzić, że ta świadomość ulegała poprawie.
Inna Pacjentka, kobieta 38-letnia po NZK, korzysta z C-EYE, dzięki programowi multimedialnemu, w którym wykorzystując slajdy obrazkowe i dźwiękowe uzyskiwane są próby skupienia uwagi pacjentki na danym obiekcie lub dźwięku. Jest to proces, który ma za zadanie przygotować pacjentkę do przeprowadzenia testu świadomości i zintegrowania pacjentki z systemem śledzenia wzroku.        

Dzięki wdrożonemu systemowi wrosła efektywność pracy terapeutycznej z osobami w śpiączce, co bezpośrednio przekłada się na ich szybszy powrót do zdrowia. Mamy świadomość, że w obecnej infrastrukturze możemy przyjąć ograniczoną ilość pacjentów dlatego  chcemy zająć się upowszechnianiem tego urządzenia w innych ośródkach i w domach chorego.

 

Oferta

Zobacz również:


Domy opieki

Turnusy rehabilitacyjne

Lokomat

Cyber oko
 
Specjalistyczne Centrum
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze Ewa-Med. sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 49
55 -120 Oborniki Śląskie
Tel/fax 71 310 14 13