Pacjenci wymagający wzmożonej opieki

Pacjenci wymagający wzmożonej opieki – dotyczy to pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, całkowicie lub  częściowo unieruchomionych w łóżku, gdzie zmiany te są najczęściej nieodwracalne z różnych przyczyn, najczęściej wielochorobowości i wieku. Ze względu na zależność w czynnościach dnia codziennego   Pacjenci Ci  wymagają szczególnej pomocy personelu opiekuńczego, pielęgniarskiego, rehabilitacji  ruchowej oraz  terapii zajęciowej. Pobyty te ze względu na nieodwracalność zmian chorobowych są najczęściej długoterminowe lub stałe.

Szczegółowe informacje w sprawie oferty dostępne są pod numerem telefonu 71 310 14 13 lub po wypełnieniu formularza kontaktowego, znajdującego się w stopce strony.

 

Oferta

Zobacz również:


Domy opieki

Turnusy rehabilitacyjne

Lokomat

Cyber oko
 
Specjalistyczne Centrum
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze Ewa-Med. sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 49
55 -120 Oborniki Śląskie
Tel/fax 71 310 14 13