mgr Ewa Gryza – Prezes Zarządu (specjalista zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej  Studia Podyplomowe w zakresie Promocji Zdrowia AWF, Gerontopedagogiki PAM . Akademia Ekonomiczna Im. Oskara Langego we Wrocławiu, Zarządzanie i marketing w zakresie ekonomiki i zarządzania w przedsiębiorstwie).

Ewa Gryza zarządza spółką , która działa w sektorze usług medycznych . Spółka prowadzi działalność o następujących profilach: - zakłady opiekuńczo – lecznicze,dom pomocy społecznej, sanatorium, przychodnie, rehabilitację oraz opiekę domową.

Profile w poszczególnych zakresach nie są przypadkowe, wynikają z rzeczywistych problemów z jakimi spotykam się w swojej codziennej pracy. Postanowiłam profilować nasze ośrodki dla lepszych efektów terapeutycznych. Dzięki temu, że prowadzimy nasze ośrodki w różnych miejscowościach mamy możliwość specjalizować się w kierunku określonych stanów zdrowia i osób przewlekle chorych. Wartością dodaną jest też to, że nasze ośrodki położone są w miejscowościach uzdrowiskowych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą , warto poznać możliwości naszych ośrodków , zachęcam do kontaktu telefonicznego , jak i osobiście .Dzięki takiemu podejściu możemy spełnić oczekiwania Państwa uwzględniając różnorodność potrzeb i możliwości osób nad którymi sprawujemy opiekę .  

O nas

Zobacz również:


Domy opieki

Turnusy rehabilitacyjne

Lokomat

Cyber oko
 
Specjalistyczne Centrum
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze Ewa-Med. sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 49
55 -120 Oborniki Śląskie
Tel/fax 71 310 14 13