W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji.

Jeśli chcesz wysłać swoje dokumenty, aby zainteresować nas swoją osobą, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres Turn on Javascript!

O nas

Zobacz również:


Domy opieki

Turnusy rehabilitacyjne

Lokomat

Cyber oko
 
Specjalistyczne Centrum
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze Ewa-Med. sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 49
55 -120 Oborniki Śląskie
Tel/fax 71 310 14 13